AKUSTİK RAPOR.png
AKUSTİK SERTİFİKA.jpg

 Akustik Rapor nedir?

a) Akustik Rapor; mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

b) A4 formatında hazırlanmaktadır, yapıda yer alacak duvar ve döşemelerin hangi tipte olması gerektiğini belirten kat planları yer almaktadır. Ayrıca, bu yapı elemanlarının detayları ve akustik yalıtım değerleri açıklanmıştır.

 Akustik Proje nedir?

a) Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

b) Akustik Proje ve Akustik Proje Raporu olarak iki çalışmadan oluşmaktadır, bu iki çalışma birlikte değerlendirilir. Proje, ölçekli ve ozalit baskı olarak her sayfası ıslak imzalı teslim edilir. Akustik Proje Raporu, a4 formatında, her sayfası ıslak imzalı olarak teslim edilir.